Πολιτική τιμών

ONLINE ΚΡΑΤΗΣΗ
Ημερομηνία άφιξης:
Ημέρες παραμονής:
Άτομα:
Rooms:
Παιδιά:
Βρέφη:
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ

Οι τιμές του κάθε διαμερίσματος διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό  των ατόμων και την διάρκεια διαμονής.  Η διαμονή παιδιών κάτω των 3 ετών είναι δωρεάν.

Για διαμονή ενός η περισσότερων ατόμων επί πλέον της ελάχιστης δυναμικότητας του κάθε διαμερίσματος,  οι  αντίστοιχες ημερήσιες  τιμές  ιστοσελίδας στην ελάχιστη δυναμικότητα του  διαμερίσματος  προσαυξάνονται κατά  10,00€ για άτομα ηλικίας άνω των 3 ετών.

Τιμές ανάλογα με την διάρκεια διαμονής

Η βασική ημερήσια τιμή ιστοσελίδας (WEB 1) στην αντίστοιχη δυναμικότητα του κάθε διαμερίσματος μειώνεται κατά :    

 

  • 5% για διαμονή 2 έως 4 ημέρες.
  • 10% για διαμονή 5 έως 13 ημέρες. 
  • 15% για διαμονή 14 έως 21 ημέρες. 
  • 20% για διαμονή 22 έως 30 ημέρες . 
  • 25% για διαμονή άνω των 30 ημερών.

 

Για την κράτηση απαιτείται προκαταβολή του 30% του κόστους διαμονής.

Πρόωρη κράτηση

Παρέχεται  επί πλέον έκπτωση 10% επί της αντίστοιχης τιμής ιστοσελίδας για πρόωρη κράτηση, η οποία προπληρώνεται  κατά την κράτηση  και δεν επιστρέφεται  σε περίπτωση ακύρωσης.

Κράτηση τελευταίας στιγμής

Παρέχεται  επί πλέον έκπτωση 15% επί της αντίστοιχης τιμής ιστοσελίδας για  κράτηση τελευταίας στιγμής,  η οποία προπληρώνεται κατά την κράτηση  και δεν επιστρέφεται  σε περίπτωση ακύρωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όσον αφορά την πολιτική ακύρωσης, εάν η ακύρωση γίνει τρεις μήνες πριν από την άφιξή  χρεώνονται  € 50 ως κόστος διαχείρισης. 

Από 3 έως 2 μήνες πριν από την άφιξή  παρακρατείται το 10% του συνόλου. 

Από 2 έως 1 μήνες πριν από την άφιξή παρακρατείται το 20% του συνόλου. 

Από 30 έως 15 ημέρες πριν την άφιξη παρακρατείται το 30% του συνόλου. 

Από 14 έως 7 ημέρες πριν την άφιξή είναι απαιτητό  το 40% του συνόλου. 

Από 6 ημέρες έως την ημέρα της άφιξης είναι απαιτητό το 60% του συνόλου.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης την ημέρα της άφιξης ή αναχώρησης  πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία,  είναι απαιτητό το 100% του κόστους διαμονής.